Nastupuje
5G

Co nás čeká ve světě,
který řídí rychlé a chytré technologie

Čtvrtá generace bezdrátové technologie označovaná jako 4G vydláždila cestu zcela novým typům médií a platforem mobilní komunikace, již se však začínají projevovat její limity. V průběhu následující dekády bude navyšující se počet zařízení vyžadujících připojení do sítě klást čím dál větší požadavky na možnosti sítě, zejména na přenos masivních objemů dat v téměř reálném čase. Řešením je bezdrátová technologie nové generace, známá jako 5G. Nasazování technologií započalo v roce 2018 závodem mezi americkým operátorem AT&T, který spustil první sítě 5G ve dvanácti vybraných městech USA ve stejný den jako jihokorejští operátoři SK Telecom a KT Corp. Sítě 5G se od té doby rozšiřují po celém světě. Více než 150 zemí již zveřejnilo svou digitální strategii pro příští léta. S novou technologií jsou provázány nejen výhody pro její uživatele, ale i ekonomické příležitosti a zcela zásadní převrat v průmyslu.
Stojíme na prahu nové éry, která nese název 5G.

Přes 20 miliard připojených zařízení

Technologie 5G představují razantní změnu nejen ve způsobu, kterým se zařízení připojují do sítě, ale zejména jakým způsobem dokáží komunikovat mezi sebou navzájem. Díky nové síti projdou změnou veškerá zařízení využívající bezdrátového připojení, což je v současné době téměř každý elektronický produkt. Otevírá se neomezený prostor pro stovky tisíc zařízení s připojením k internetu, které nám nově vstupují do každodenního života. Chytré domácnosti, dveřní zámky, bezpečnostní kamery, automobily, psí obojky, hodinky, to vše a mnohem víc si dnes žádá připojení k síti.

Technologie 5G je klíčová pro tento sektor nesoucí název internet věcí (zkratka IoT z anglického Internet of Things) zejména kvůli své průlomové rychlosti a šířce pásma. Do konce roku 2020 bude odhadem připojeno k internetu 20.8 miliard zařízení, zatímco investice do těchto zařízení dosáhnou téměř 3 trilionů dolarů. Autonomní vozidla, robotická chirurgie i monitoring klíčové infrastruktury, to je jen pár příkladů technologií spadajících do IoT, jejichž využití bude díky 5G realitou.

Earth from space 5G text

Huawei vyzývá k urychlení výstavby digitální infrastruktury

Stát by měl ve spolupráci se samosprávami urychlit budování služeb inteligentních měst a tzv. e-governmentu. Bez nich nemohou občané, ale ani podniky plně využít nejmodernější technologická řešení, která umožňují mimo jiné 5G sítě.

„Společně jsme schopni přesvědčit obyvatele, že 5G není strašák, ale příležitost, která nám přinese technologickou a ekonomickou přidanou hodnotu a náskok. Evropa by měla šlápnout na plyn a Česká republika by taky měla přidat. Jsem přesvědčený, že společně dokážeme náš stát posunout tam, kam by si zasloužila směřovat,“ je přesvědčen Pavel Košek, ředitel korporátní komunikace Huawei.

Fake news o 5G?
Předpisy jsou přísné

V poslední době se v souvislosti se zaváděním nové technologie objevila řada fake news, které falešně upozorňují na rizika spojená se sítěmi 5G. „Telekomunikace je jedno z nejvíce regulovaných odvětví, cokoliv se děje technologicky a technicky podléhá přísným hygienickým normám. Musí se dodržovat hygienické předpisy a technologické postupy, které jsou nastaveny velmi přísně tak, aby technologie neměly vliv na zdraví a život obyvatel,” vyvrací dezinformace Pavel Košek.

Co znamená označení Smart city?

Smart City znamená novodobý přístup ke správě města. Zjednodušeně řečeno podporuje maximální kvalitu života s minimální spotřebou zdrojů.

Chytrá města

Jak zvýšit kvalitu života obyvatel měst? S pomocí nejnovějších technologií lze přetvořit ta stávající na příjemnější místa pro život. Chytré město má optimalizovanou infrastrukturu a maximalizuje svou efektivitu i služby, které poskytuje občanům. Využívá digitální propojení mezi jednotlivými systémy, získaná data umožňují reagovat a zlepšovat městské služby v reálném čase. Jaké jsou konkrétní příklady?

Hlídač stavu ovzduší ve městech

Existují otevřené operační systémy a cloudová řešení pro internet věcí, která umožňují monitorování a přesné předpovídání znečištění ovzduší ve městech na několik dní dopředu.

Hospodaření s vodou, využití odpadové vody

Odborníci vyzývají k rozumnému hospodaření s dešťovou vodou v městské zástavbě. „Hlavním principem je v maximální míře napodobit přirozené odtokové charakteristiky lokality před urbanizací,“ upozorňuje hydrolog…

Číst více

Optimalizace veřejného osvětlení, odpadové hospodářství

Chytré veřejné osvětlení dokáže sledovat a vyhodnocovat hustotu dopravy, informovat o obsazenosti parkovišť a hlásit špatné parkování. Chytré popelnice, dají svozové firmě samy vědět, kdy jsou plné.

Prognózy odborníků, jak rychle se města stanou chytrými, berou dech. „Město dnes nejvíce chápeme jako fyzickou strukturu, ve které různými způsoby žijeme a fungujeme. V roce 2035 se díky technologickému rozvoji i změnách v sociálních návycích společnosti velká část našich aktivit, obchodu, služeb a uspokojování našich potřeb přenese do paralelního virtuálního světa existujícím nad touto fyzickou realitou a budou se v našich životech přirozeným způsobem prolínat, aniž bychom to byli schopni vnímat. Dění v jednom světě bude stále více ovlivňovat naší existenci v tom druhém,“ říká například český architekt a urbanista Michal Postránecký, který momentálně žije na Floridě.

Co znamená pojem Internet všeho?

Označuje se IoE a je to internet věcí, lidí, procesů a dat. Označuje zařízení a spotřební zboží připojené k internetu a vybavené rozšířenými digitálními funkcemi. Jde o filozofii, ve které se budoucnost technologie skládá z mnoha různých typů zařízení, zařízení a položek připojených k celosvětovému internetu.

Co je Internet věcí?

Označuje se jako IoT a značí síť fyzických zařízení, vozidel, domácích spotřebičů a dalších zařízení, která jsou vybavena elektronikou, softwarem, senzory, pohyblivými částmi a síťovou konektivitou, která umožňuje těmto zařízením se propojit a vyměňovat si data.

Co znamená písmeno „G“ v označení 5G?

Váže se k pojmu „generace“. Bezdrátová telefonní technologie 1G se zrodila na přelomu 80. a 90. let, záhy ji pak nahradila technologie 2G, která již umožňovala například odeslání SMS zprávy mezi dvěma přístroji. Svět se postupně naladil na síť…

Číst více

Co ještě může 5G přinést a ulehčit tak práci lidem?
(zdánlivě možná jen úředníkům, ale fakticky hlavně obyvatelům měst)

  • Optimalizace a řízení provozních nákladů vybudovaných inženýrských sítí (voda, plyn, veřejné osvětlení)

  • Nepřetržitý dohled nad majetkem města (budovy, infrastruktura)

  • Optimalizace a řízení provozu ve městě (řízení průjezdnosti, řízení využití parkovacích míst, info o objížďkách)

  • On-time (načasovaná) informovanost obyvatelstva o důležitých věcech

Průmyslová revoluce 4.0:
Bude třeba důležitých změn, přijde reforma školství

Zároveň se lidstvo právě nachází na prahu nové a zatím nejvýznamnější průmyslové revoluce. Dostala označení Průmysl 4.0 a podle odborníků bude její vliv tak výrazný, že povede k zásadní změně dosavadního fungování ekonomiky, administrativy, akademické sféry i občanské společnosti.

Význam revoluční změny potvrzuje například viceprezident pro hospodářskou politiku a export ze Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar: „Čtvrtá průmyslová revoluce změní ekonomiku velmi výrazně. Špatně placená a fyzicky náročná pracovní místa, ve kterých lidé vykonávají opakující se stereotypní práci s nízkou přidanou hodnotou, zaniknou a budou nahrazena automatizací a robotizací. Vznikne ale zároveň obrovské množství nových pracovních příležitostí, tak jak tomu bylo v předchozích průmyslových revolucích. Lidé se na nová pracovní místa ale budou muset rekvalifikovat. S tím by jim podle mého názoru měli pomoci jejich zaměstnavatelé a vlády, které by měly mít zájem na udržení zaměstnanosti. Ke slovu se dostanou nové technologie jako 3D tisk, virtuální realita, strojové učení a umělá inteligence. To umožní například zkracování dodavatelských řetězců a návrat výroby z Asie a dalších destinací zpět do Evropy. Tyto změny budou mít i značné dopady na fungování společnosti jako celku a je potřeba se jimi důkladně zabývat. Například reformou školství, které by mělo absolventy na tyto změnit dostatečně připravit,“ predikuje český odborník.

Evropská unie doporučuje při tvorbě nových zákonů ve vazbě na kooperaci strojů a robotů tyto možnosti: a) odpovědný za bezpečný chod bude konstruktér, b) tvůrce software, c) uživatel. Bude třeba se přiklonit k některému ze způsobů nahlížení na odpovědnost. „Hledání optimálních řešení není vůbec jednoduché. Tak jako dnes máme Zákoník práce, bude zapotřebí jasně definovat a právně zakotvit i příchod automatizace, digitalizace a robotizace do pracovního procesu. Při tvorbě této legislativy ale není možné rozhodovat od úřednického stolu. Nová regulace musí vzniknout v úzké spolupráci legislativců a zaměstnavatelů z praxe,“ je přesvědčen viceprezident Radek Špicar.

Data pro roboty

Také pro práci robotů bude třeba přenosu obrovského množství dat. „Už dnes internet nestačí současným požadavkům. Proto hovoříme o internetu 5G, páté generace. Mnohem rychlejším. Významné zrychlení je nezbytností. Nezbytností je také zasíťování Česka velkokapacitními optickými kabely, protože i 5G bude časem přetížena. Reálně se to bude dít tak za pět let,“ předpovídá Mařík.

Hospodaření s vodou, využití odpadové vody

Odborníci vyzývají k rozumnému hospodaření s dešťovou vodou v městské zástavbě. „Hlavním principem je v maximální míře napodobit přirozené odtokové charakteristiky lokality před urbanizací,“ upozorňuje hydrolog David Stránský z pražského ČVUT s tím, že je lepší respektovat řád přírody, než se s ní snažit bojovat.

Jedním z prvků, jak toho dosáhnout, jsou Inteligentní měřiče (smart meters). Instalace chytrých vodoměrů dává možnost dálkových odečtů spotřeby, a to skutečně na všech místech odběru přesně ve stejném okamžiku; navíc bez toho, že by vlastníci bytů nebo nájemníci museli být přítomni a otevírat dveře. K tomu je zaručena bezchybnost odečtu; odpadají omyly spojené s přehlédnutím či chybným zapsáním. Vyhodnocení spotřeby v konkrétním odběrném místě dokáže upozornit i na neobvyklé události: třeba na podezření, že prasklo potrubí. A vodoměr také umí ohlídat, zda se s jeho hodnotami někdo nesnaží neoprávněně manipulovat.

Co znamená písmeno „G“ v označení 5G?

Váže se k pojmu „generace“. Bezdrátová telefonní technologie 1G se zrodila na přelomu 80. a 90. let, záhy ji pak nahradila technologie 2G, která již umožňovala například odeslání SMS zprávy mezi dvěma přístroji. Svět se postupně naladil na síť 3G, která umožnila první přístup na internet skrze mobilní zařízení. Síť 4G pak tyto možnosti znásobila. Vedle volání, odesílání zpráv a připojení k internetu mohl uživatel rázem stahovat i nahrávat obrázky a videa větší velikosti bez nejmenších problémů.